۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه

چگونه لباس خود را ست کنیم؟
چگونه لباس خود را ست کنیم؟
Join Gevo Group
اغلب افراد در انتخاب لباسي كه مناسب جثه آنها بوده و همچنين چگونگي ست كردن آنها دچار سردرگمي مي‌باشند. در زير به اصول كلي انتخاب و هماهنگ كردن لباس‌ها با يكديگر مي‌پردازيم.
اصول كلي
١) همواره لباسي را بپوشيد كه كاملا اندازه شما باشد.
٢) پوشيدن لباس‌هاي بزرگ تنها اندام شما را اغراق آميز‌تر جلوه داده و آنها را پنهان نمي‌كند.
٣) بيشتر سعي كنيد تنها در زماني كه كمر باريكي داريد از كمر بند استفاده كنيد.
٤) پارچه‌هاي سنگين مانند پشمي، بافتني و چرمي شما را سنگين وزن‌تر جلوه مي‌دهند.
٥) پارچه‌هاي سبك وزن مانند كتان، نخي شما را لاغر‌تر جلوه مي‌دهند.
٦) رنگ‌هاي تيره شما را لاغر‌تر و كوچك‌تر مي‌كنند.
٧) رنگ‌هاي روشن شما را بزرگتر و حجيم‌تر مي‌كنند.
٨) لباس‌هاي بالا تنه و پايين تنه يك‌رنگ شما را لاغر‌تر جلوه مي‌دهند.
٩) لباس‌هاي بالا تنه و پايين تنه با رنگ‌هاي متفاوت شما را بلند قد‌تر مي‌كند.
١٠) لباس‌هاي يقه بلند گردن را كوتاه‌تر مي‌كند.
١١) گردن‌بند كوتاه نيز گردن را كوتاه‌تر مي‌كند.
١٢) روسري كه به سمت پايين آويزان شده باشد، قد شما را بلند‌تر جلوه مي‌دهد.
١٣) خالكوبي پيرامون گردن و روي شانه‌ها سبب چهار شانه‌تر شدن شما مي‌گردد.
١٤) لباس با خطوط افقي شما را چاق‌تر و با خطوط عمودي شما را لاغر‌تر جلوه مي‌دهد.
براي لاغر‌تر و بلند قد‌تر بنظر رسيدن نكات زير را رعايت كنيد:
١) لباس‌هاي كاملا اندازه بپوشيد لباس‌هاي خيلي كوچك و خيلي بزرگ تنها شما را چاق‌تر نشان مي‌دهند.
٢) لباس‌هاي يك‌دست يك‌رنگ بپوشيد. ترجيحا يك‌رنگ از سر تا نوك پا.
٣) از پوشيدن لباس‌هاي با طرح برجسته و پارچه‌هاي زمخت خود داري كنيد.
٤) لباس‌هاي تيره رنگ با پارچه‌هاي نازك و نرم بپوشيد.
٥) شلوار را در ناحيه كمر بالا بياوريد نه پايين‌تر.
٦) كراوات با پهناي متوسط پوشيده و حتما طول آن تا كمر برسد.
٧) از پوشيدن لباس‌هاي با نقش و نگار شلوغ خودداري ورزيد.
٨) لباس با طرح راه راه عمودي بپوشيد.
٩) از داشتن ملزومات بيش از حد خود داري كنيد.
١٠) كفش پاشنه بلند به پا كنيد.
براي كوتاه‌تر و چاق‌تر بنظر رسيدن نكات زير را رعايت كنيد:
١) لباس‌هاي با رنگ متفاوت بپوشيد.
٢) رنگ‌هاي روشن و پر رنگ بپوشيد.
٣) كراوات پهن‌تر بپوشيد.
٤) لباس‌هاي چند لايه به تن كنيد.
٥) كفش بدون پاشنه و ظريف بپوشيد.
٦) شلوار تمام قد بپوشيد.
٧) از پوشيدن لباس‌هاي سرتاسر يك‌رنگ بپرهيزيد.
٨) لباس با طرح راه راه عمودي و كراوات باريك نپوشيد.
چگونه ست كنيم
١) رنگ جوراب بايد همرنگ و يا تيره‌تر از شلوار باشد.
٢) رنگ كمربند با رنگ كفش بايد يكسان باشد.
٣) كت و شلوار خاكستري و سرمه‌اي با كفش مشكي، و كت و شلوار قهوه‌اي و زيتوني با كفش قهوه‌اي ست است.
نكات ست كردن لباس براي زنان:
زنان قد بلند:
١) از كمر بند پهن استفاده كنيد.
٢) از دامن خيلي كوتاه و خيلي بلند پرهيز كنيد.
٣) بهتر است پيراهن خود را داخل شلوار و دامن تو بگزاريد تا خط عمودي كمرتان نمايانتر گردد.
٤) لباس نقش دار و طرح خطوط افقي بپوشيد.
٥) دامن بلند و يا دمپا گشاد بپوشيد.
٦) لباس‌هاي سر تا پا يك‌رنگ نپوشيد.
٧) از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنيد.
٨) كيف دستي كوچك حمل نكنيد.
٩) شلوار راسته بپوشيد.
١٠) تاپ نپوشيد.
١١) كفش پاشنه بلند نپوشيد و از كفش اندكي لژ دار استفاده كنيد.
زنان قد كوتاه و ريز نقش:
١) لباس با طرح راه راه افقي نپوشيد.
٢) از لباس‌هاي رنگارنگ، ملزومات بزرگ و شلوار دمپا گشاد و يا پاچه‌هاي تا شده استفاده كنيد.
٣) دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشيد.
٤) لباس‌هاي يك‌رنگ و شلوار راسته و لباس تنگ و ملزومات كوچك استفاده كنيد.
٥) خطوط عمودي و لباس‌هاي يقه هفت بدن را كشيده‌تر مي‌كنند.
٦) كفش كمي نوك تيز بپوشيد.
٧) كفش پاشنه بلند بپوشيد.
٨) از كمر بند باريك استفاده كنيد.
زنان چاق
١) لباس‌هاي يك‌دست يك‌رنگ بپوشيد.
٢) از كت و ژاكت بلند با دكمه‌هاي باز استفاده كنيد.
٣) از روسري شالي استفاده كنيد.
٤) گردنبند دراز شما را لاغر‌تر مي‌كند.
٥) كفش پاشنه بلند بپوشيد.
٦) لباس يقه هفت و قلبي شكل، گردن را كشيده‌تر مي‌كند.
٧) ژاكت بلند بدون اپل بپوشيد.
٨) لباس‌هاي تيره رنگ بپوشيد.
نكات ست كردن لباس براي مردان:
مردان قد بلند
١) لباس‌هاي يك‌دست يك‌رنگ نپوشيد.
٢) لباس‌ها و شلوارهاي زيپدار نپوشيد.
٣) كت و شلوار با خطوط راه راه با خطوط عمودي و كراوات باريك و ژاكت كه طولش تا روي كمر است نپوشيد.
مردان قد كوتاه
١) كفش بوت و ساق بلند نپوشيد آنها شما را قد بلندتر نمي‌كنند.
٢) شلوار پاچه كوتاه و يا پاچه تا شده نپوشيد.
٣) لباس آستين دار به تن كنيد.
٤) از نقش و نگار عمودي راه راه عمودي و شلوار راسته و كراوات باريك استفاده كنيد.
مردان لاغر
١) كراوات باريك و پيراهن و يا تيشرت يقه هفت نپوشيد.
٢) لباس‌هاي براق و با خطوط عمودي و چسبان نپوشيد.
٣) كت و شلوار اپل دار بپوشيد.
٤) شلوار بگي بپوشيد.
٥) پلوور حجيم و يقه اسكي بپوشيد.
مردان چاق
١) ژاكت اپل دار نپوشيد.
٢) كراوات زرق و برق دار نزنيد.
٣) دكمه پيراهن را تا انتها و بالا نبنديد.
٤) ساعت باريك به دست نكنيد.
٥) پلوور حجيم و يقه اسكي نپوشيد.
٦) بلوز و پيراهن يقه هفت نپوشيد.
٧) شلوار تنگ نپوشيد.
٨) لباس با خطوط عمودي و كراوات يك‌رنگ استفاده كنيد.
٩) از لباس‌هاي تيره رنگ استفاده كنيد.
مردان شكم بزرگ
١) جليقه و يا هر چيزي كه روي شكم بيافتد و به آن فشار بياورد را نپوشيد.
٢) شلوار را روي شكم خود نياوريد.
٣) لباس‌هاي براق و يا روشن نپوشيد.
٤) لباس‌هاي گشاد و تيره رنگ بپوشيد.
٥) كراوات پهن بزنيد كه تا خط كمر بلند باشد.
٦) ژاكت و شلوار يك‌رنگ بپوشيد.
اگر ران‌های بزرگی دارید، چگونه لباس بپوشید
اگر ران‌های شما از آنچه که دوست دارید بزرگتر هستند، می‌توانید با پوشیدن لباس‌های مناسب آنها را بپوشانید.
قدم اول:
در تی‌شرت، بلوز و ژاکت‌های ورزشی خود از اپل و لایی استفاده کنید. آنها باعث می‌شوند که بالاتنه شما عریض‌تر و پهن‌تر دیده شود؛ در نتیجه بین نیمه بالایی و پایین بدن شما تعادل برقرار می‌شود.
قدم دوم:
ژاکت‌ها، بلوزها و پلورهایی را انتخاب کنید که در زیر ران آویزان می‌شوند یا با پایین ران‌های شما تماس دارد. به دنبال مدل‌هایی باشید که شکاف‌های پهلو و جانبی دارند، زیرا این مدل‌ها علاوه بر افزایش شیکی و مد بودن، به راحتی شما در هنگام حرکت کمک می‌کنند. دامن‌های کلوش یا A شكل بپوشید. این نمونه دامن ها، پهنای ران‌های شما را می‌پوشاند.
قدم سوم:
یک تاپ یا بلوز مناسب را با یک دامن کلوش جفت کنید؛ یا می‌توانید یک پیراهن با کمر بالا و بالاتنه کوتاه (Empire Waist) برای میهمانی‌های شب رسمی بپوشید.
قدم چهارم:
شلوارهای جلو صاف و یک‌دست انتخاب کنید. از پوشیدن شلوارهای تنگ و چسبان و همچنین شلوارهای جیب دار خودداری کنید؛ زیرا این مدل شلوارها باعث می‌شود که بخشی از بدنتان را که ترجیح می‌دهید کوچک‌تر نشان بدهید، برجسته و بزرگ نشان بدهد. لباس‌های کمردار نیز ران‌های شما را برجسته می‌کند و بزرگتر از معمول نشان می‌دهد.
قدم پنجم:
با پوشیدن تاپ‌ها و بلوزهایی به رنگ روشن، بلوزهای تزئین شده و یقه‌های کار شده و تزئین شده، توجه را به سمت بالاتنه خود جلب کنید. این کار باعث می‌شود توجه کمتری به ران‌های شما بشود و در نتیجه کوچک‌تر به نظر برسند.

هیچ نظری موجود نیست:

با کلیک روی دکمه جستجو به پورتال فروشگاهی وارد شده و از صدها هزار کالای موجود در این فروشگاه دیدن فرمایید