۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

رد پای خاطره
http://marmolak.net/images/0y44dp43wz4i9l30gcg.jpg


این بار نیز برای تو می نویسم:

هفته هاست که رفته ای و من همچنان در انتظار تو که بیایی!
هر روز پشت پنجره غبار گرفته و اندوه مینشینم و شیشه را ها ها می کنم تا باز رد پای تو را ببینم،رد پایی که با هر جای آن یکی از خاطره ها در ذهنم زنده می شود،که من نام "رد پای خاطره"را بر آن می نهم!

هیچ نظری موجود نیست:

با کلیک روی دکمه جستجو به پورتال فروشگاهی وارد شده و از صدها هزار کالای موجود در این فروشگاه دیدن فرمایید