۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

اقتصاد گاوی


اقتصاد گاوی
 
 اقتصاد مرسوم :
دو تا گاو ماده دارين....يكيش رو می فروشين و يه گاو نر میخرين...به تعداد گاوهای گله ء شما افزوده ميشه و اقتصاد رشد میكنه...پول براتون همينطور سرازير ميشه و می تونين به بازنشستگی و استراحت بپردازين ...
اقتصاد هندی :دو تا گاو ماده دارين ...اونها رو می پرستين و عبادت می كنين !
اقتصاد پاكستانی :هيچ گاوی ندارين ... ادعا میكنين كه گاوهای هندی مال شما هستن ... از آمريكا طلب كمك مالی می كنين ... از چين طلب كمك نظامی می كنين ...
 
از انگليس هواپيماهای جنگی ... از ايتاليا توپ و تانك ... از آلمان تكنولوژی ... از فرانسه زير دريايی  ...از سوييس وام بانكی ... از روسيه دارو ... و از ژاپن تجهيزات ... با تمام اين امكانات گاوها رو می خرين و بعد ادعا می كنين كه توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتين!
 
اقتصاد آمريكايی :دو تا گاو ماده دارين ...يكيش رو می فروشين و دومی رو تحت فشار مجبور می كنين كه به اندازه ء ۴ تا گاو شير توليد كنه ... وقتی
گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی می كنين ... تقصير رو گردن يه
كشور گاودار ميندازين و بعد طبيعتا" اون كشور يه خطر بزرگ برای بشريت به حساب مياد ... يه جنگ برای نجات جهان به راه ميندازين و گاوها رو به چنگ ميارين !

اقتصاد فرانسوی :دو تا گاو ماده دارين ... دست به اعتصاب می زنين چون می خواين سه
تا گاو داشته باشين !
 
اقتصاد آلمانی :دو تا گاو ماده دارين ...اونها رو تحت مهندسی ژنتيك قرار ميدين ... بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر می كنن و ماهی يه وعده غذا می خورن
و خودشون شيرشون رو می دوشن ! 
اقتصاد انگليسی :دو تا گاو ماده دارين ... كه هر دو تاشون گاو ديوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن !
اقتصاد ايتاليايی :دو تا گاو ماده دارين ... نمی دونين كه اونها كجا هستن ... پس بيخيال ميشين و ميرين سراغ ناهار و شراب و استراحتتون !
اقتصاد سوييسی :۵۰۰۰ تا گاو ماده دارين ...هيچكدومشون مال خودتون نيستن ... از
كشورهای ديگه پول می گيرين كه دارين گاوهاشون رو نگه می دارين !
اقتصاد ژاپنی :دو تا گاو ماده دارين ...اونها رو از نو طراحی ژنتيكی می كنين ... هيكل گاوهاتون يك دهم اندازه ء طبيعی ميشه و ۲۰ برابر معمول هم شير توليد می كنن ... بعد شونصد تا كارتون و عكس برگردون و آدامس با شخصيت گاوهاتون با چشمهای درشت می سازين و اسمش رو ميذارين  Cowkemon  و توی تمام جهان پخش می كنين و می فروشين !
اقتصاد روسی :دو تا گاو ماده دارين ...اونها رو می شمرين و متوجه ميشين كه ۵ تا گاو دارين ... اونها رو دوباره می شمرين و می فهمين كه ۴۲ تا گاو دارين ... اونها رو دوباره می شمرين و متوجه ميشين كه ۱۷ تا گاو دارين ... يه بطری ودكای ديگه باز می كنين و به خوردن و شمردن ادامه ميدين !
اقتصاد چينی :دو تا گاو ماده دارين ... ۳۰۰ نفر آدم دارين كه گاوها رو می دوشن  ... بعد ادعا می كنين كه سيستم استخدامی و شغلی كاملی دارين و توليدات گاويتون در سطح بالايی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بيان كنه بازداشت می كنين!

اقتصاد ايرانی :دو تا گاو ماده دارين كه هر دو تاشون از باباتون به ارث رسيده...  يكيش رو دولت بابت عوارض و ماليات و خمس و زكات و سهم صدا و سيما و سهم بنياد های مختلف  و غيره ضبط می كنه ... دومی رو هم قربونی میكنين و نذر قبولی توی دانشگاه و ازدواج موفق و شغل خوب و بدن سالم و عقل درست و حسابی و ............ ... و غيره می كنين! ... و اقتصاد كماكان فلج میمونه
 

هیچ نظری موجود نیست:

با کلیک روی دکمه جستجو به پورتال فروشگاهی وارد شده و از صدها هزار کالای موجود در این فروشگاه دیدن فرمایید