۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

دانلود سریال در جستجوی پدر


مشخصات سریال:
نام فارسی: در جستجوی پدر | به دنبال پدر
نام انگلیسی: Looking For Dad

تعداد قسمت ها: ۱۱۹
سال تولید: ۲۰۰۵
شبکه پخش کننده: Telenovela | فارسی ۱
زبان: اسپانیایی
زیر نویس: ندارد
بازیگران:
Mauricio Ochmann
Litzy
Alejandro Felipe
Roberto Mateos
Jorge Suárez
Edgar Vivar
  لینک های دانلود:

Capítulo 1
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=6L5SBNAH
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=PLX48IV1

Capítulo 2
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=44VRXNXL
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=C6LU75U8

Capítulo 3
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=UPK56KRL
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=THRXNKGG

Capítulo 4
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=S56FOGC9
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=72Z0VPY5

Capítulo 5
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=0FONC1U3
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=FR3R3QA2

Capítulo 6
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=9HGPF38M
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=YX545VCP

Capítulo 7
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=1PT7GTQJ
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=92IMXVUE

Capítulo 8
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=NS9OR0X1
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=BKOI72YV

Capítulo 9 http://www.megaupload.com/?d=4N8T4XYP
Capítulo 10 http://www.megaupload.com/?d=GUJYY5OY

Capítulo 11
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=YQNE5JO6
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=801NBZ9S

Capítulo 12 http://www.megaupload.com/?d=5DZTJVIZ
Capítulo 13 http://www.megaupload.com/?d=PMD0RY7T
Capítulo 14 http://www.megaupload.com/?d=OVOSF6KX
Capítulo 15 http://www.megaupload.com/?d=MZKB8PVM
Capítulo 16 http://www.megaupload.com/?d=0KIM871K
Capítulo 17 http://www.megaupload.com/?d=K7RHYWC5
Capítulo 18 http://www.megaupload.com/?d=J9MLY035
Capítulo 19 http://www.megaupload.com/?d=NJW90UHT
Capítulo 20 http://www.megaupload.com/?d=S2TNOMPA
Capítulo 21 http://www.megaupload.com/?d=3TZRBJ3B
Capítulo 22 http://www.megaupload.com/?d=C63DXBLB
Capítulo 23 http://www.megaupload.com/?d=502LC2Y9
Capítulo 24 http://www.megaupload.com/?d=9RTBZ1Y4
Capítulo 25 http://www.megaupload.com/?d=JMZ4JSK6
Capítulo 26 http://www.megaupload.com/?d=CZIH52UO

Capítulo 27
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=WP4ISA5J
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=QYCZA1BT

Capítulo 28
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=2HDELDTU
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=09DIF8HA

Capítulo 29 http://www.megaupload.com/?d=GIZ7W0SO
Capítulo 30
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=HYA6OTL9
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=4YJCZQ6B

Capítulo 31
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=C6KM6EA8
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=U5KM6UWV

Capítulo 32
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=RRS691SL
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=VFX7Q72F

Capítulo 33
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/c5862b/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/98d910/

Capítulo 34 http://www.megaupload.com/?d=ZEV5A260
Capítulo 35
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=D3DTJJAN
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=C3T9F0WY

Capítulo 36
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=F2HNNXBZ
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=LR8OMW7T

Capítulo 37
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=YARAAZIX
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=UP4PR13Z

Capítulo 38
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=ELEAXXF3
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=U6CSXDUO

Capítulo 39
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=JIFUOHT9
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=IDNLJ9GU

Capítulo 40
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=7AJOMSS0
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=VWZYLI0D

Capítulo 41 http://www.megaupload.com/?d=PEGPYGDO
Capítulo 42
Parte 0 http://www.megaupload.com/es/?d=2EIP4IDW
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=H33EIFT5

Capítulo 43
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/794b58/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/43f880/

Capítulo 44
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/737737/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e182b7/

Capítulo 45
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/6796da/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b0c2d0/

Capítulo 46
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/99cc15/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/72ce36/

Capítulo 47
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ad61aa/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/f28a8b/

Capítulo 48
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ea809f/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/aad63c/

Capítulo 49
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/a74fbc/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/862619/

Capítulo 50
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/e97e36/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e05859/

Capítulo 51
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/5b0cc2/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/208be4/

Capítulo 52
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/a8c09d/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/44df82/

Capítulo 53
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/b808a7/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/aedff3/

Capítulo 54
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/1dd9a3/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/6ee786/

Capítulo 55
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/144aaa/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/8c8e65/

Capítulo 56
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=PRR8ZNVD
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=KGL1O69X

Capítulo 57
Parte 0 http://www.megaupload.com/?d=HD27SI5U
Parte 1 http://www.megaupload.com/?d=MZKV3WW2

Capítulo 58
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/e64e1d/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/bc104c/

Capítulo 59
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/183ecf/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e62545/

Capítulo 60
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/6d21bc/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/1a4f04/

Capítulo 61
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/9b8d34/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e22c46/

Capítulo 62
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/1687bb/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/13a3d3/

Capítulo 63
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/7b1ce1/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/a1fbc6/

Capítulo 64
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/b1fedc/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/41ddb2/

Capítulo 65
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/8ab6da/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/01a427/

Capítulo 66
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/884492/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/9a0454/

Capítulo 67
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/707f31/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/ccd800/

Capítulo 68
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/009d92/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/c787ad/

Capítulo 69
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/bf2010/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/91cf1d/

Capítulo 70
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/7539aa/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/aaa0a8/

Capítulo 71
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/bd6e16/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/079a94/

Capítulo 72
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/de581f/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/59aa55/

Capítulo 73
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/a2a687/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/51630d/

Capítulo 74
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/acd2e8/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/abfce2/

Capítulo 75
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/0bcc4b/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/5cb83e/

Capítulo 76
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/259ed7/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/7e2e1e/

Capítulo 77
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/038cb0/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/fc77c4/

Capítulo 78
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/1ff0ee/

Parte 1 http://www.filefactory.com/file/058ee6/

Capítulo 79
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/d0e5d6/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/0ecd5f/

Capítulo 80
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/aaeef4/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/f9d0c0/

Capítulo 81
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/d9eb6c/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/bdbe8e/

Capítulo 82
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/36edfe/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/560e20/

Capítulo 83
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/f7b2d0/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/7a95e4/

Capítulo 84
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/c17dc0/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/51ed5d/

Capítulo 85
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/0ba506/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b7e51c/

Capítulo 86
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/3c3516/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/997abb/

Capítulo 87
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/43d263/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/3873eb/

Capítulo 88
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/724b75/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b7aa20/

Capítulo 89
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/23f654/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/ab993f/

Capítulo 90
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/dd8155/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b767e5/

Capítulo 91
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/d04f32/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/3377c7/

Capítulo 92
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/34763e/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/327dd9/

Capítulo 93
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/e86cf7/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/94b9fe/

Capítulo 94
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/8b1170/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/a52a1e/

Capítulo 95
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/55f30b/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/6b0732/

Capítulo 96
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/c4e527/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e4fccb/

Capítulo 97
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/d0ae16/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/8ab22a/

Capítulo 98
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/de6af0/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/a75cb5/

Capítulo 99
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/6f963f/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/4accc5/

Capítulo 100
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/7005cd/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/9fd331/

Capítulo 101
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/235153/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e4ec2c/

Capítulo 102
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/2aaa19/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b01370/

Capítulo 103
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ffac1e/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/51c222/

Capítulo 104
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/646244/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/d8f228/

Capítulo 105
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/13a0f8/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/66f283/

Capítulo 106
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ca0ce8/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e21992/

Capítulo 107
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/5df2d6/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/9e5308/

Capítulo 108
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/430ee2/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/e3636f/

Capítulo 109
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/96f816/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/2d6bb5/

Capítulo 110
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/7cffd9/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/8d7a0f/

Capítulo 111
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/c0d13b/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/314fdc/

Capítulo 112
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/e83be4/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/b76d1c/

Capítulo 113
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/cb821c/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/6cfc71/

Capítulo 114
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/19f54f/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/84230f/

Capítulo 115
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/eea838/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/ae1709/

Capítulo 116
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/295dc7/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/5205d3/

Capítulo 117
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ede1a4/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/164082/

Capítulo 118
Parte 0 http://www.filefactory.com/file/ded43e/
Parte 1 http://www.filefactory.com/file/1cec74/

Capítulo 119 http://www.filefactory.com/file/22881a/ (FINAL _


نحوه دانلود 
1: از مگا آپلود(megaupload ) ::::::::::
 
حروفها ی امنیتی رو اون بالا که زده enter this تایپ میکنی و زیرش روی download file کلیک میکنی. .یک صفحه باز میشه که گزینه ی پایینیش 45 ثانیه شمارش میشه که باید صبر کنی...بعد از اون اگه با firefox کار نمیکنی روی گزینه ی regular download رایت کلیک میکنی وsave target as میزنین

2:از فایل فاکتوری(filefactory) :::::::
پایین صفحه ی اصلی گزینه ی Downloadnow که کنارش با یک علامت سبز مشخص شده کلیک میکنید...بعد همونجا یک متنی به نام
Your download will begin in میبینید که حدود 30 ثانیه شمارش میکنه ...وقتی تموم شد در همانجا دو گزینه میاد به رنگ آبی به این عبارات( download with filefactory basic or upgrade to premium) که روی گزینه ی download with filefactory basic کلیک میکنید و save میکنید

برای فایلهایی که دو قسمتی هستند :
اگه دیدید پسوند فایل مثلا avi.0 و avi.1 هست یا wmv.02 و wmv.01 این نرم افزار رو به اسم hjsplit دانلود کنید.
شما فایل avi.0 رو در این نرم افزار قرار میدید و گزینه join رو انتخاب میکنید و فایل ها به هم چسبیده میشود... اگه نشد فایل ها رو rename کنید و به avi.001 و avi.002 تبدیل کنید و join کنید در غیر اینصورت نمیتونید فایل شماره دو رو ببینید

این فایل ها شبیه به پارت پارت شدن پسوند rar میباشد.


منبع :پی سی سیتی 

هیچ نظری موجود نیست:

با کلیک روی دکمه جستجو به پورتال فروشگاهی وارد شده و از صدها هزار کالای موجود در این فروشگاه دیدن فرمایید